Wisent

De wisent of Europese bizon behoort tot de runderachtigen. Hij heeft een slanke bouw, hogere rug, korte horens en een kastanjebruine vacht. Wisenten zijn goed aangepast aan halfopen landschappen en zijn zogenoemde intermediate feeders, wat betekent dat ze zowel grazen als snoepen van takken, knoppen en twijgen. ’s Zomers verschijnt bij de stieren een baard aan keel, hals en kin en een brede haardos bij het achterhoofd. Dit worden bronstmanen genoemd. Een stier kan wel 1100 kg zwaar worden en kan een schofthoogte bereiken van ruim 2 meter hoog. Koeien wegen 350 tot 600 kg en worden ongeveer 1,75 meter hoog. Hiermee is de Wisent één van de grootste nog levende landzoogdieren in Europa!

Begin 20ste eeuw stierf de wisent in het wild uit. Door fokprogramma’s vanuit dierentuinen kon de soort in 1952 opnieuw in het wild worden uitgezet, in de bossen van Białowieza in oost Polen. Wereldwijd leven er nu ongeveer 6000 wisenten, in het wild, semiwild of in gevangenschap. Hiermee is de wisent wereldwijd nog steeds zeldzamer dan bijvoorbeeld de tijger of de zwarte Neushoorn. Door lokale trots of om schade aan de bosbouw te voorkomen worden veel populaties ’s winters bijgevoerd. Van echte wilde populaties is dan ook nauwelijks sprake. Nieuw onderzoek zal ons de komende jaren nog veel leren over het echte natuurlijke gedrag van deze soort.

Wisent met kalf op de Maashorst

Sinds het voorjaar van 2007 loopt er een kudde wisenten in het Kraansvlak, onderdeel van de Kennemerduinen en sinds 2016 zijn er wisenten te vinden op de Maashorst en bij Radio Kootwijk op de Veluwe. Al langer zijn er plannen om de wisent ook op Schiermonnikoog te introduceren. De proef in het Kraansvlak heeft ons veel nieuwe kennis opgeleverd. Hierdoor weten we dat wisenten onder de juiste condities goed samengaan met publiek. Meer dan de oude literatuur ons vertelde zien we de dieren niet in het bos, maar juist in het half-open landschap grazen. En meer dan andere grazers eten ze hier van bessen en fruit. Vakkundig weten ze jonge bomen en struiken te slopen als ware bulldozers. Bijzonder zijn ook de vele open zandige plekken die ze creëren; zandbaden als onderdeel van hun vachtverzorging. Zo weten wisenten het landschap terug te zetten in hun successie, iets waar niet alleen pionierssoorten van profiteren, maar waarmee ze ook andere grote grazers faciliteren.

Wisent drinkt op de Maashorst

Wat ons betreft is er een goede toekomst voor de wisent in Nederland weggelegd. Inmiddels heeft de wisent aangetoond een waardevolle aanvulling te vormen op andere soorten grote grazers als rund, paard of edelhert. De komende jaren blijft FREE Nature zich inzetten om de wisent op meer plekken in Nederland zijn herintrede te laten doen.

Wisent en Nijlganzen op de Maashorst