Kuipersveer

Kuipersveer ligt ten noordwesten van de voormalige suikerfabriek van Puttershoek en is ontstaan bij de inpoldering van de oeverlanden van de Oude Maas. Uniek is dat het beheer van het gebied wordt gesponsord door bedrijven (Schotgroep BV, Sterkliniek Dierenartsen Stroowaert BV, KRW Milieu)* en diverse particulieren verenigd in ‘Vrienden van Kuipersveer’.

Schotse hooglanders Kuipersveer © Esther Linnartz
De Schotse hooglander is een robuust zelfredzaam runderras. Met warm weer zoeken zij graag het water op. © Esther Linnartz

Natuurontwikkeling

In het verleden werd dit voormalige getijdengebied aanvankelijk als landbouwgrond gebruikt. Later werd het gebied door de Suiker Unie gebruikt om de afgespoelde grond (tarra) van suikerbieten te bergen. Nadat het terrein vol was kreeg de natuur weer ruimte om door te ontwikkelen naar een gevarieerd gebied waar mens en dier hun weg vinden. Mede dankzij begrazing met Schotse hooglanders vindt er een positieve natuurontwikkeling plaats. Jaarlijks neemt het aantal planten en dieren toe. Bovendien is het gebied onderdeel van een hele reeks natuurgebieden langs de Oude Maas en fungeert als stepping stone voor tal van soorten. De meeste van deze gebieden zijn grotendeels nat, terwijl Kuipersveer juist ook droge grazige delen herbergt. Zo draagt Kuiperveer ook bij aan de verspreiding van soorten in andere gebieden. Een klein natuurgebied is hiermee net zo belangrijk als de grote natuurgebieden in Nederland.

Roodrandzandbij Kuipersveer © Esther Linnartz
Grazers zorgen voor een goede kruidenontwikkeling, hier profiteren veel insecten van. Een soortgroep die het wereldwijd moeilijk heeft en alle hulp kan gebruiken. De zeldzame roodrandzandbij heeft inmiddels ook Kuipersveer ontdekt. © Esther Linnartz

Schotse Hooglanders

Een kleine kudde Schotse Hooglanders graast jaarrond in het gebied. Zij zorgen door hun gegraas voor een afwisselend landschap met allerlei plantensoorten, die op hun beurt weer insecten en vogels aantrekken. ’s Zomers vliegen de vlinders op de vele nectarbronnen en langs de waterkant zijn waterjuffers en libellen talrijk. Een bijzondere libellensoort, de rivierrombout, is in de zomer steevast te zien op de dijk langs de Oude Maas. De twee plassen zijn erg geliefd bij eenden, en ook de ijsvogel laat zich regelmatig zien. Een deel van het jaar heeft een plasdras gebiedje grote aantrekkingskracht op steltlopers zoals tureluur, kievit en kleine plevier. 

Rivierrombout Kuipersveer © Esther Linnartz
Rivierrombouten in een paringswiel. © Esther Linnartz
Ijsvogel Kuipersveer © Rob van Mourick
De ijsvogel heeft zijn plek gevonden in Kuipersveer. © Rob van Mourick

Vrienden van Kuipersveer

In 2020, na 5 jaar sponsoring, hebben de hoofdsponsors en de gemeente aangegeven het gebied financieel te blijven steunen. Financiële steun van Vrienden van Kuiperveer blijft ook hard nodig. Je bent al Vriend voor € 15,- per jaar. Je krijgt als dank jaarlijks een excursie en nieuwsbrief aangeboden. En je zorgt direct voor de bescherming van natuur bij jou in de omgeving. Stuur een mail aan esther.linnartz@freenature.nl om je aan te melden als donateur.

Kuipersveer een parel gered door sponsors, donateurs en vrijwilligers.

 

Opdrachtgever
Hoekschewaards Landschap
Contactpersoon
Dieren in dit gebied