Kuipersveer

Kuipersveer ligt ten noordwesten van de voormalige suikerfabriek van Puttershoek en is ontstaan bij de inpoldering van de oeverlanden van de Oude Maas. Uniek is dat het beheer van het gebied wordt gesponsord door bedrijven (Schotgroep BV, Sterkliniek Dierenartsen Stroowaert BV, KRW Milieu)* en diverse particulieren verenigd in ‘Vrienden van Kuipersveer’.

In het verleden werd dit voormalige getijdengebied als landbouwgrond gebruikt, maar later door Suiker Unie om de tarra (afgespoelde grond) van suikerbieten te bergen. Nadat het terrein vol was heeft de natuur er weer bezit van genomen met dit natuurgebied als resultaat.

Schotse Hooglander op Kuipersveer
Schotse Hooglander op Kuipersveer

Een kleine kudde Schotse Hooglanders graast jaarrond in het gebied. Zij zorgen door hun gegraas voor een afwisselend landschap met allerlei plantensoorten, die op hun beurt weer insecten en vogels aantrekken. ’s Zomers vliegen de vlinders op de vele nectarbronnen en langs de waterkant zijn waterjuffers en libellen talrijk. Een bijzondere libellensoort, de rivierrombout, is in de zomer steevast te zien op de dijk langs de Oude Maas. De twee plassen zijn erg geliefd bij eenden, en ook de ijsvogel laat zich regelmatig zien. Een deel van het jaar heeft een plasdras gebiedje grote aantrekkingskracht op steltlopers zoals tureluur, kievit en kleine plevier. Kortom, er valt genoeg te beleven in dit kleine gebied!

Kuipersveer een parel in nood

Meer weten over sponsoring van het gebied of zelf sponsor of vriend worden, neem dan contact op met de beheerder.

Rivierrombout op Kuipersveer
De rivierrombout is een van de bijzondere soorten op Kuipersveer