Kitschbach

In het rustige Duitse dorpje Haaren, dicht tegen de grens met Nederland, vloeien twee stroompjes kalm samen; de Kitschbach en de Waldfeuchterbach. Om bij extreem natte periodes omliggende woningen tegen wateroverlast te beschermen, zijn deze gekanaliseerde beken over een lengte van 700m ”renaturiert” waarmee hun waterbergende functie is herstelt. Het water slingert weer door het landschap, geflankeerd door flauw oplopende drassige oevers.

Schotse Hooglanders te Kitschbach

Ook op de aangrenzende weiden is ruimte voor een ”Naturnahe Entwicklung”, zoals de Duitsers dat mooi noemen. Met dit doel wordt het 8 hectare grote natuurparkje begraasd door een klein groepje Schotse Hooglanders.

Opdrachtgever
Gemeinde Waldfeucht
Contactpersoon
Dieren in dit gebied
Oppervlakte
8 hectare