Drielandenpark

Met het Drielandenpark wordt het grensgebied tussen Nederland, Duitsland en België bedoeld. Het is een heuvelachtige streek in het stroomgebied van de Maas en een aantal beken zoals de Geul, Gulp en Worm.

Akkers, graslanden en boomgaarden worden hier van oudsher begrensd door hagen, graften en holle wegen. In de regio liggen tal van oude watermolens, hoeves, kloosters en kastelen. Er wordt gesproken in drie talen - Duits, Frans en Nederlands- en nog meer dialecten.

Informatiebord Drielandenpark

De natuur van het Drielandenpark profiteert in hoge mate van de Ardennen en de Eifel op de achtergrond. Roofdieren zoals wilde kat en boommarter, maar ook waterdieren zoals bever én tal van insecten en wilde planten weten het Drielandenpark via beekdalen, bossen en bosschages, vanuit het laaggebergte te bereiken. Onze projectpartner Ark zet zich door aankoop van percelen in om betere ecologische verbindingen in dit grensgebied te realiseren.

Vaals en Vijlen

In de gemeente Vaals ligt het uitgestrekte Vijlenerbos van Staatsbosbeheer. Rond het Vijlenerbos liggen hellinggraslanden met bronnetjes, waterstroompjes, graften, bosjes en hagen. In enkele van deze graslanden aan weerszijden van het buurtschap Wolfhaag en bij het dorp Vijlen grazen zwarte hooglanders. Zij lopen hier het hele jaar door. Dit helpt de ontwikkeling van natuurlijke bosranden met struikgewas en ruigten en in de graslanden ontstaan open struwelen

Zwarte Hooglanders in het Drielandenpark

Dit gevarieerde landschap is een favoriet leefgebied van een groot aantal bijzondere diersoorten dat hier voedsel en beschutting vindt. De hazelmuis bijvoorbeeld, die in de struiken zijn nesten bouwt en die voedsel vindt in de vorm van zaden, bessen en insecten. Andere dieren die van dit landschap profiteren zijn wilde kat, ree, grauwe klauwier, geelgors, levendbarende hagedis en vleermuizen. Bij de bronnetjes rond Wolfhaag groeien bijzondere planten zoals dotterbloem, slanke sleutelbloem, trilgraszegge en er leven weer geelbuikvuurpadden.

Adresgegevens Vaals:
Wolfhaag 63 / hoek Meelenbroekerweg  
Tegenover Schuttebergsweg

Adresgegevens Vijlen: 
Landweg inlopen schuin tegenover Groenenweg 7

Drielandenpark

Geuldal Stokhem

In dit mooie project waar de Geul prachtig meandert – bever en ijsvogel-zich thuis voelen, hebben Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en Ark kleinere percelen met elkaar verbonden tot een robuustere eenheid van 14 ha waar een kudde Rode Geuzen bijdraagt aan de natuurontwikkeling. Natuurlijk moet dit deel van het Geuldal ook weer deel uit gaan maken van de Geul als grotere ecologische verbinding tussen Duitsland, België en Nederland.

Adresgegevens Stokhem/ Wijlre:
Na huis Stokhem 59 voetpad volgen aan de linker kant ligt natuurgebied. Of via Valkenburgerweg Keizer Willem voetpad volgen.

Rode Geuzen in het Geuldal