De Staart

De Staart ligt aan de oevers van de zoetwatergetijdenrivieren de Oude Maas en het Spui, en is in 2003 gerealiseerd als compensatie voor het naastgelegen industriegebied de Bosschen. Tot die tijd weren er aardappels en suikerbieten geteeld. Het beheer van het gebied is gericht op een zo natuurlijk mogelijke ontwikkeling met zo min mogelijk menselijk ingrijpen. De runderen en paarden zijn de vormgevers van het gebied.

Schotse Hooglanders aan de oevers van de Oude Maas, De Staart
Schotse Hooglanders aan de oevers van de Oude Maas, De Staart

De voormalige akkers hebben zich ontwikkeld tot een soortenrijke ruigte met veel bosverjonging. Dit mozaïek van struweel, ruigte en grasland is bijzonder rijk aan insecten en zangvogels. Grasmus, kneu en bosrietzanger zijn er talrijk. Soms verblijven roodborsttapuit en klapekster in het gebied en in de trektijd is de kans groot op paapje en beflijster. Bruine en blauwe kiekendief jagen er geregeld. In de zomer worden de bloemen veel bezocht door dagvlinders. Bijzonder is verder een grote groeiplaats van kruidvlier. Je mag vrij struinen door het gebied, maar er loopt ook een gemarkeerde route, evenals een educatieve route voor de jeugd. Het opdrachtenboekje is op te halen in het natuurbezoekerscentrum Klein Profijt.

Koniks op de Staart
Koniks op de Staart
Dagpauwoog en meidoorn bloesem op de Staart
Dagpauwoog en sleedoorn bloesem op de Staart

 

Opdrachtgever
Hoeksewaards Landschap
Contactpersoon
Dieren in dit gebied