Wouter Deelen

De natuur met al haar onderlinge relaties is voor mij het mooiste wat er is. Hoe meer ik over de natuur leerde, hoe fascinerender ik het vond. Daarom ben ik in 2016 de deeltijd opleiding Bos- en natuurbeheer gaan volgen op het Helicon.

In die tijd begon ik een eigen visie te vormen over natuur en het beheer. Ik zag de natuur als een dynamisch systeem dat constant verandert. Natuurbeheer waarbij vooral ruimte is voor natuurlijke processen met zo min mogelijk menselijk ingrijpen spreken mij dan ook het meest aan.

Toen ik in aanraking kwam met FREE Nature was ik meteen enthousiast. Ik heb altijd bewondering gehad voor grote grazers en FREE Nature doet precies wat ik voor de natuur wilde doen: werken aan de ontwikkeling van landschappen die zichzelf vormen en in stand houden. Toen ik mij ben gaan verdiepen in natuurlijke begrazing is mijn enthousiasme alleen maar gegroeid. Het is meer dan het open houden van gebieden en remmen van successie; natuurlijke begrazing heeft een sleutelrol in ecosystemen. Natuurlijke begrazing met vrij levende kuddes zorgt er dus niet alleen voor dat er gegraasd wordt, er ontstaat een landschap waar heel veel andere plant- en diersoorten van profiteren.

Voor FREE mag ik op veel plekken werkzaamheden uitvoeren. Ik ben beheerder in drie gebieden in Den Bosch: de Diezemonding, het Kanaalpark en de Koornwaard. In andere gebieden ondersteun ik en voer ik andere taken uit, waaronder het inventariseren van flora en fauna. Daarnaast ben ik nog een dag in de week bezig met de specialisatie toegepaste ecologie van de opleiding Bos- en natuurbeheer op Van Hall Larenstein.

Twitter: @WouterDeelen

Wouter Deelen
Functie
Junior beheerder
Telefoon